Vrijwilligers gezocht

Je bent vrijwilliger omdat je iets voor een ander wilt doen en een ander wilt helpen. Krimse Kracht verbindt mensen die een hulpvraag hebben en vrijwilligers met elkaar. Vrijwilliger zijn is dankbaar werk. Deze reactie van een vrijwilliger zegt genoeg.

Tuinen zomer klaar maken

Nu het voorjaar is, bereiken ons verzoeken voor ondersteuning in het klaar maken van de tuin. We zoeken vrijwilligers (jong en oud) die hierbij willen helpen. Steek je graag jouw groene vingers uit de mouwen, meldt je dan aan als vrijwilliger via de website of telefonisch bij Gerda Ballast (06 – 13398917).

Geen groene vingers of vragen

Heeft je geen groene vingers, maar wil je graag anderen helpen? Meldt je dan ook aan als vrijwilliger. Ook dit kan via de website of via Gerda Ballast (06 – 13398917). Ook voor vragen over het vrijwilligerswerk kun je terecht op de website.

Als vrijwilliger hebt je recht op

Kilometervergoeding: €0,19 per kilometer als je een hulpvrager met je auto vervoert. De hulpvragen betaalt deze vergoeding. Let wel op dat je een inzittendenverzekering moet hebben.