Informatie

Wij zijn Krimse Kracht

We zijn een werkgroep die bestaat uit vrijwilligers / inwoners van De Krim en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties. We pikken relevante signalen uit de samenleving in De Krim op en maken deze bespreekbaar. Een van de belangrijkste taken van de werkgroep is het matchen van hulpvraag en hulpaanbod tussen inwoners in De Krim. We overleggen een aantal keren per jaar en bespreken dan de maatschappelijke knelpunten in De Krim. Hiervoor zoeken we oplossingen.

We doen het volgende

Noaberschap Stimuleren (Elkaar helpen)

De inwoners van De Krim te stimuleren om, bij een hulp- of ondersteuningsvraag, elkaar te helpen (naoberschap).

Problemen oplossen

Krimse Kracht zoekt oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken en knelpunten die in De Krim leven.

Invullen van hulpvragen

Het ondersteunen van mensen uit De Krim met een hulp- of ondersteuningsvraag als hun directe omgeving hiervoor geen mogelijkheid biedt.

Onze doelstellingen

Wij ondersteunen mensen uit De Krim met een hulp- of ondersteuningsvraag als hun directe omgeving hiervoor geen mogelijkheid biedt. Ook zoeken wij oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken en knelpunten die in De Krim leven.

Deze werkgroep gaat schuil achter Krimse Kracht

Yvonne Bleker
06-20279982
Jet van de Wetering
06-28357319
Nico Eichner
06-46527875
Aly Kerssies
0524-572076
Titia Hoogezand
0524-572393
Evert Mulder
0524-572065
Jansje van Eck
06-21647749
Djimmer Bosman
06-31948043