Belangrijk: Enquête Kleinschalige Woonvoorziening (KSW)

Op 20 maart 2017 is er in het Dorpshuis een informatieavond over een kleinschalige woonvoorziening in De Krim geweest. Vanuit de Krimse bevolking blijkt er belangstelling te zijn voor een kleinschalige woonvoorziening (KSW). Om daadwerkelijk een vervolgstap te kunnen zetten hebben wij jullie hulp nodig en deze konden jullie bieden door een enquête in te vullen.

Wat is een kleinschalige woonvoorziening.
Een kleinschalige woonvoorziening heeft appartementen waar mensen:

  • met een zorgindicatie verpleegd kunnen worden
  • met alzheimer/dementie verzorgd en begeleid kunnen worden
  • met een licht verstandelijke beperking kunnen wonen
  • kunnen wonen die begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen
  • een appartement kunnen huren zonder zorg

Een kleinschalige woonvoorziening past in de dorpsvisie van De Krim. Het is in het belang van alle inwoners (jong en oud) voor nu en in de toekomst. We hopen dan ook, dat u ook de kans te baat hebt genomen uw mening te geven.